Tủ điện 12 công tơ ( điện Lực Hải Dương)

Mô tả sản phẩm: